Największe zawody czytelnicze w Polsce - Wielka Liga Czytelników, etap powiatowy w PBW w Rzeszowie filii w Kolbuszowej

Rzeszów

28 lutego 2019 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Kolbuszowej  odbył się etap powiatowy  IV Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników”, którego jednym z celów jest tworzenie społeczności aktywnych czytelników w kraju. Głównym organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Wielka Liga” z Katowic, a patronat honorowy nad konkursem objął Minister Edukacji Narodowej. Projekt dofinansowany został ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

W tym dniu w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie Filii w Kolbuszowej z pytaniami testowymi zmierzyło się 8 drużyn.

W kategorii klas 1-4 ( 3 drużyny) reprezentanci szkół:
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie
  w składzie: Emilia Łeptuch, Katarzyna Ziętek, Natalia Stolarz
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim
  w składzie: Daniel Sikora, Kornelia Pogoda, Zuzanna Dworak;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Kolbuszowej
  w składzie: Karolina Cisło, Maciej Długosz, Miłosz Marut.


W kategorii klas 5-8 ( 5 drużyn) reprezentanci szkół:

 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie
  w składzie: Paweł Rębisz, Jagoda Pachucka, Weronika
 • Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim
  w składzie: Weronika Ślusarz, Katarzyna Rozmus, Oliwia Ruszkiewicz;
 • Szkoły Podstawowej nr 2 w Kolbuszowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
  w składzie:  Joanna Biesiadecka, Filip Hodór, Katarzyna Gola;
 • Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mechowcu
  w składzie: Klaudia Margańska;
 • Zespołu Szkół im. Ks. Prałata Stanisława Sudoła w Dzikowcu
  w składzie: Natalia Wit, Emilia Rusin


I etap konkursu szkolno – biblioteczny: indywidualne zdobywanie sprawności czytelniczych i test kwalifikacyjny  odbywał  się w szkołach podstawowych.  Funkcję Koordynatorów Szkolno-Bibliotecznych pełnili nauczyciele: Elżbieta Bartuzel, Irena Blat, Urszula Rozmus, Małgorzata Serafin, Dorota Haptaś, Agnieszka Kolasa, Teresa Derlecka, Grzegorz Kornak, Czesława Kubiś, Urszula Rozmus.

Podczas pisania testu powiatowego w Bibliotece Pedagogicznej w Kolbuszowej, w czasie 60 minut, uczniowie klas 1-4 odpowiadali na pytania związane z książką Justyny Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek”, natomiast uczniowie klas 5-8 rozwiązywali test w oparciu o książkę Zbigniewa Nienackiego „Pan Samochodzik i niesamowity dwór”. Po napisaniu testu wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy za udział w konkursie, a nauczyciele podziękowania za pełnienie funkcji Koordynatora Szkolno-Bibliotecznego.  Koordynatorem wojewódzkim jest Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie.

Do  półfinału wojewódzkiego, który odbędzie się w dn. 28 marca 2019 przeszły:  w kategorii klasy 1-4  drużyna : Daniel Sikora, Kornelia Pogoda, Zuzanna Dworak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Majdanie Królewskim zdobyli 143 punkty na 150 możliwych, w kategorii klasy 5-8  drużyna : Jagoda Pachucka, Paweł Rębisz, Weronika Mokrzycka z Publicznej Szkoły Podstawowej w Komorowie zdobyli 132 punkty na 150 możliwych. SERDECZNIE GRATULUJEMY!

Autor: Anna Bryk