Narady inaugurujące rok szkolny 2023/2024

Rzeszów

Jak co roku, pod koniec wakacji, Kuratorium Oświaty w Rzeszowie zorganizowało narady inaugurujące kolejny rok szkolny w województwie podkarpackim. 29 sierpnia 2023 r. w Instytucie Teologiczno–Pastoralnym im. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Rzeszowie odbyły się dwie Narady inaugurujące rok szkolny 2023/2024, w których uczestniczyli przedstawiciele organów prowadzących szkoły oraz dyrektorzy szkół i placówek z powiatów: miasta Rzeszowa, rzeszowskiego, dębickiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego i strzyżowskiego (bez gminy Wiśniowa i Frysztak).

Pani Małgorzata Rauch, Podkarpacki Kurator Oświaty przedstawiła lokalną politykę oświatową w odniesieniu do aktualnych kierunków polityki oświatowej państwa. Powiedziała o planowanych działaniach Kuratorium i współpracy z różnymi instytucjami oraz zadaniach dla szkół związanych z Patronami Roku 2024, Rokiem Rodziny Ulmów, a także 250. rocznicą powstania Komisji Edukacji Narodowej. Pani Bożena Pasieka, Dyrektor Wydziału Jakości  i Zarządzania Edukacją zaprezentowała wyniki sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2022/2023. Pani Katarzyna Kuczmenda, Zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Nauki i Sportu zapowiedziała 3 programy stypendialne Województwa Podkarpackiego współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej o wspólnej nazwie „Poszerzając horyzonty” oraz zachęciła szkoły do udziału w konkursie organizowanym przez Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie przy PZPW w Rzeszowie „Ci, którzy rozdali życie…” który nawiązuje do poświęcenia oraz ofiary życia Rodziny Ulmów i innych Polaków ratujących Żydów na terenie Podkarpacia.

Narady inaugurujące nowy rok szkolny były okazją do zaprezentowania ofert edukacyjnych i szkoleniowych przygotowanych przez placówki wspomagające lokalne szkoły, wchodzące w skład Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie: Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Biblioteka pedagogiczna zaprezentowała również w Instytucie wybór literatury nawiązującej do 10 kierunków polityki oświatowej państwa, a w mobilnym punkcie bibliotecznym oferowała możliwość założenia lub aktualizowania konta czytelnika oraz wypożyczenia eksponowanych książek, z czego skorzystali chętni nauczyciele.

Wszystkich nauczycieli z Podkarpacia zapraszamy do odwiedzin naszej placówki w Rzeszowie i filiach powiatowych oraz korzystania z jej różnorodnych zasobów, dostępnych także poprzez e-usługi. Uczniom rozpoczynającym nowy rok szkolny życzymy wspaniałych osiągnięć oraz polecamy m. in. literaturę do konkursów przedmiotowych ogłaszanych przez Podkarpackiego Kuratora Oświaty, teksty i opracowania lektur szkolnych, repetytoria, ćwiczenia i zadania dla wszystkich etapów edukacyjnych oraz najnowsze czasopisma naukowe. Czekamy na Was pod dobrym adresem

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, zdjęcia: Beata Bałchan