Nasz udział w 13. Gminnym Konkursie Literackim „To mi właśnie w duszy gra pt. Moje marzenia”

Rzeszów

W czwartek 13 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie 13. Gminnego Konkursu Literackiego „To mi właśnie w duszy gra. Moje marzenia” Koordynator konkursu pani Ewa Świder zaprosiła do udziału w projekcie nauczycieli bibliotekarzy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.  
Promocja czytelnictwa na różnych etapach edukacji jest jednym z zadań naszej biblioteki. Twórczość młodzieżowa i dziecięca to też rodzaj takiej promocji. Już od czasów starożytnych sięgano do wzorców poezji wielkich mistrzów edukując młodzież przez ich poznawanie, a nawet przez naśladownictwo. Twórczość uczniów to także element terapii i wychowania. Konkurs daje możliwość bliższego kontaktu z uczniami i ich światem, poznania ich potrzeb i marzeń. Wyłania też przyszłych oratorów, humanistów, wrażliwe dusze, których kreatywność rokuje na przyszłość.
Konkurs odbywa się w gminie od wielu lat. Jest wspierany przez władze gminne i środowisko. Organizatorami są Szkoła Podstawowa im. św. Jana Kantego w Świlczy oraz Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z s. w Trzcianie. Władze gminne uczestniczyły w uroczystości rozdania nagród. Przy tej okazji padły ciepłe słowa o wieloletniej roli Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej we wspieraniu edukacji nauczycieli naszego regionu. Dziękujemy za zaproszenie do uczestnictwa w projekcie.

Autor: Ewa Kosiba, zdjęcia: Małgorzata Smulska