Niepodległość przechowana w księgach i pamiątkach – gra miejska w bibliotece

Rzeszów

„Niepodległość przechowana w księgach i pamiątkach – odszukaj, dotknij, zobacz…” to temat zajęć z elementami gry miejskiej, które odbyły się w środę 14 listopada 2018 r. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie pierwszej klasy o profilu humanistycznym wraz z nauczycielami z II LO im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie.

Zajęcia rozpoczęły się w budynku PBW w Rzeszowie przy ulicy Gałęzowskiego 4. Pan Maciej Rędziniak, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie, przybliżył temat odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 roku. Młodzież z zainteresowaniem słuchała opowieści o genezie dążeń niepodległościowych Polaków oraz wybitnych postaciach, takich jak Józef Piłsudski czy Ignacy Paderewski.

W Wypożyczalni uczniowie zapoznali się z okolicznościową wystawą prezentującą zbiory biblioteczne,  otrzymali pamiątkowe kotyliony i zakładki oraz mapki z trasą przejścia przez zabytkową część miasta do Czytelni i Informatorium przy ulicy Towarnickiego 3. Po drodze zatrzymywali się przy pomnikach i tablicach upamiętniających bohaterów walki o niepodległość, gdzie mieli do rozwiązania pierwsze zagadki.

Po dotarciu do Czytelni uczestnicy zostali podzieleni na sześć grup, którym wręczono koperty z zakodowanymi i zaszyfrowanymi zadaniami. Część zadań powiązana była z wyszukiwaniem informacji w bibliotecznym katalogu Integro. Na podstawie książek, czasopism, pamiątek i zasobów cyfrowych młodzież zdobywała wiedzę o lokalnych wydarzeniach i postaciach historycznych oraz udziale rzeszowskich uczniów w działaniach wojennych w l. 1914-1920.

Młodzież z wielkim zaangażowaniem uczestniczyła w grze, a na końcu każda grupa omawiała swoje zadania, przekazując zdobyte informacje reszcie klasy. Uczniowie oraz nauczyciele uznali taką formę zajęć za ciekawy sposób poznawania historii regionu i kraju.

Zajęciom w Czytelni towarzyszyła wystawa przygotowana z okazji 100. rocznicy Odzyskania Niepodległości, prezentująca książki, bieżące czasopisma, materiały IPN oraz zabytkowe zbiory, dokumentujące wydarzenia z czasów pierwszej wojny światowej oraz odrodzenia państwa polskiego.

Spotkanie z młodzieżą, poza uczczeniem ważnej rocznicy i przekazaniem treści historycznych, było okazją do zaprezentowania biblioteki pedagogicznej, jej zasobów i zróżnicowanego warsztatu informacyjnego, a tym samym promocji instytucji w środowisku lokalnym. W przygotowanie zajęć zaangażowało się wielu pracowników z wszystkich wydziałów biblioteki.

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, zdjęcia: Barbara Nowak