„Niepodległość przechowana w księgach i pamiątkach…” - zajęcia z elementami gry miejskiej w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rzeszów

13 marca br. uczniowie pierwszej klasy II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie uczestniczyli w grze miejskiej zorganizowanej przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie, w związku z obchodzonym na Podkarpaciu Rokiem Pułkownika Leopolda Lisa-Kuli. 

Młodzież powitała Pani Dyrektor Beata Michałuszko. Następnie uczniowie otrzymali mapki z trasą przejścia przez zabytkową część miasta do Czytelni przy ulicy Towarnickiego 3.

Po drodze uczestnicy zatrzymywali się przy obiektach (zaznaczonych na mapkach) upamiętniających bohaterów narodowych, gdzie czekały na nich pierwsze zagadki. W Rynku poznali historię pomnika Tadeusza Kościuszki. Atrakcyjną niespodzianką było spotkanie dragona milicji rzeszowskiej księcia Jerzego Ignacego Lubomirskiego, w stroju z epoki który rozmawiał z uczniami i pozował do wspólnej fotografii. Kolejnym punktem na mapie gry miejskiej był Plac Farny, gdzie uczestnicy uzyskali informacje o płk. Lisie-Kuli, przystając przy jego pomniku oraz pamiątkowej tablicy wmurowanej w ścianę kościoła. Dla wielu uczniów spoza Rzeszowa była to okazja do poznania miejsc związanych z historią miasta.

Po dotarciu do Czytelni uczniowie zostali podzieleni na grupy, którym wręczono koperty z ukrytymi - pod kodami QR - poleceniami oraz wskazówkami w formie szyfrów i zagadek. Część zadań powiązana była z wyszukiwaniem informacji w bibliotecznym katalogu Integro oraz w Podkarpackiej Bibliotece Cyfrowej. Były także zadania wymagające odszukania, ukrytych w magazynach bibliotecznych, autentycznych pamiątek z okresu I wojny i początków Niepodległej Ojczyzny.

Młodzież poprzez rozwiązywanie zadań gry miejskiej dowiedziała się m. in. o udziale rzeszowskich uczniów w działaniach wojennych w l. 1914-1920 (w tym w obronie Lwowa) oraz uzyskała informacje dotyczące patrona swojej szkoły. Został odczytany nekrolog płk. Leopolda Lisa-Kuli zamieszczony z „Głosie Rzeszowskim” z marca 1919 r.  Pod koniec każda grupa omawiała swoje zadania, prezentując je reszcie klasy. Z relacji uczniów wynika, że gra jest dla nich nieszablonowym sposobem poznawania historii. Uczestnicy wyrazili chęć udziału w podobnych przedsięwzięciach. Zajęciom towarzyszyła wystawa dotycząca płk. Leopolda Lisa-Kuli.

Autor: PBW, Zdjęcia: Monika Filip i Barbara Nowak