Ostatnie powtórki przed egzaminem ósmoklasisty

Rzeszów

W dniach 25-27 maja br. uczniowie ósmych klas szkoły podstawowej zmierzą się z pisemnymi egzaminami z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego nowożytnego. Egzamin ósmoklasisty odbył się do tej pory dwa razy: w latach 2019 i 2020. Na egzaminie obowiązuje wiedza, którą uczeń zdobywa przez 5 lat II etapu kształcenia. W tym roku, z uwagi na utrudnienia w nauczaniu i przyswajaniu wiedzy związane ze zdalną edukacją, wymagania egzaminacyjne zostały okrojone (ograniczono zakres wymagań podstawy programowej).

Dla uczniów i nauczycieli to już ostatnie chwile na powtarzanie materiału i  utrwalanie wiadomości. Pedagogów przygotowujących ósmoklasistów do egzaminów z języka polskiego i matematyki zachęcamy do korzystania z zasobów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. Szczególnie polecamy publikacje z czasopism dla nauczycieli – „Polonistyka” oraz „Matematyka” – zawierające pomysły na lekcje powtórzeniowe, przykładowe zadania egzaminacyjne oraz ćwiczenia sprawdzające wiedzę z różnych obszarów podstawy programowej.

EGZAMIN Z JĘZYKA POLSKIEGO

 1. Ballada romantyczna : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego / Marzena Tyl. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 3-4, s. 42-45
  [zadania w oparciu o fragmenty „Świtezianki” A. Mickiewicza]
 2. Egzamin ósmoklasisty - zadania zamknięte i otwarte : co sprawia trudność uczniom? / Marzena Tyl. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 50-53
  [analiza trudności na podstawie, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, sprawozdań po przeprowadzonych egzaminach ósmoklasisty w latach 2019 i 2020; propozycje pracy z zadaniami egzaminacyjnymi]
 3. Fortuna na kole fortuny : przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego / Małgorzata Wiśniewska-Olejnik. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 5, s. 27-31
  [propozycja ćwiczeń i zadań w formie zabaw edukacyjnych, sprawdzających wiedzę z mitologii – przy pomocy Flippity, dodatku do arkusza kalkulacyjnego Google]
 4. Jak sprawnie powtórzyć treść lektur przed egzaminem? : lektury - czas start! / Joanna Kostrzewa. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 17-20
  [propozycje aktywności dla ósmoklasistów i maturzystów]
 5. Kod do powtórek przed egzaminem / Marzena Tyl.// Polonistyka. - 2019, nr 1, s. 36-39
  [powtórzenie wiadomości z fonetyki z wykorzystaniem kodów QR]
 6. Metody szybkiego zapamiętywania przydatne we wspieraniu rozwoju uczniów / Justyna Kapuścińska-Kozakiewicz. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 24-27
  [korzystanie z mnemotechnik w procesie przyswajania i zapamiętywania wiadomości]
 7. Opis przeżyć : ćwiczenia redakcyjne przed egzaminem ósmoklasisty / Marzena Tyl. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 54-58
  [ćwiczenia doskonalące technikę pisania tekstów twórczych]
 8. Po co miłość poloniście?! Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty / Marzena Tyl. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 1, s. 45-47
  [zestaw zadań z zakresu kształcenia językowego; pomysły na pracę z utworami lirycznymi o miłości]
 9. Powtórki do egzaminu z języka polskiego / Marzena Tyl. - 2021. // Polonistyka. - 2021, nr 1, s. 55-58
  [zadania związane z odbiorem liryki oraz tworzeniem wypowiedzi z zachowaniem poprawności językowej i ortograficznej – w oparciu o wiersz K. K. Baczyńskiego „Niebo złote ci otworzę…”]
 10. Powtórki przed egzaminem ósmoklasisty z Sienkiewiczem. O noweli "Latarnik" / Marzena Tyl. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 6, s. 40-43
  [zadania polegające na redagowaniu dialogu, szukaniu informacji w tekście, sprawdzeniu wiadomości z lektury, ćwiczeniu umiejętności argumentacji, tworzeniu wypowiedzi w formie ogłoszenia]
 11. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - język symboli w literaturze / Marzena Tyl. - 2019.// Polonistyka. - 2019, nr 6, s. 39-42
  [przykładowe zadania związane z rozpoznawaniem i określaniem funkcji symboli, alegorii i motywów w tekstach literackich]
 12. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty - współczesna leksyka / Marzena Tyl. - 2019.// Polonistyka. - 2019, nr 5, s. 55-58
  [pomysły na ćwiczenia i zadania związane z kształceniem językowym]
 13. Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty na mur(al) - beton / Marzena Tyl. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 42-45
  [zadania na lekcję powtórzeniową o „Zemście” A. Fredry; pomysły na wykorzystanie murali na zajęciach]
 14. Scenariusz lekcji języka polskiego w klasie VIII. Egzamin tuż, tuż - powtórzenie wiedzy na temat rodzajów literackich / Dorota Bąk. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 2, s. 53-58
  [scenariusz zawiera załączniki – kolorowe materiały graficzne dla ucznia, systematyzujące wiedzę o liryce, epice i dramacie]
 15. "Spinamy teksty", czyli co zrobić, by nasza wypowiedź była spójna? : scenariusz lekcji języka polskiego / Izabella Bartol. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 44-45
  [scenariusz dla uczniów klas VIII – tworzenie interesujących i spójnych wypowiedzi z wykorzystaniem wyrazów i wyrażeń spajających tekst]
 16. W magicznym świecie słów i znaczeń : scenariusz zdalnej lekcji języka polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 46-49
  [utrwalenie wiedzy na temat przenośni; przykłady ćwiczeń wskazujących metafory w tekstach literackich i tekstach kultury]
 17. Wojna trojańska pomiędzy... marzeniami i podstępem - ćwiczenia przygotowujące do egzaminu / Marzena Tyl. - 2020. // Polonistyka. - 2020, nr 3-4, s. 70-74
 18. Wyjdź poza kartkę, czyli nietypowe pomysły na powtórki materiału z wykorzystaniem narzędzi rozszerzonej rzeczywistości / Joanna Krzemińska. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 21-23
  [propozycje wykorzystania tekstów w formie audio-video, postaci i modeli trójwymiarowych, wirtualnego zwiedzania muzeum na lekcjach języka polskiego]
 19. Zróżnicowanie stylistyczne polszczyzny i groteska w literaturze : przygotowanie uczniów do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego / Marzena Tyl. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 5, s. 50-53
  [zestaw zadań do opowiadania Sławomira Mrożka „Europejczyk” oraz powtórzenie wiadomości o stylach językowych]

EGZAMIN Z MATEMATYKI

 1. Do egzaminu ósmoklasisty z GeoGebrą / Magdalena Żołnierczyk.// Matematyka. - 2019, nr 1, s. 51-53
 2. Egzamin ósmoklasisty : jak skutecznie przygotować ucznia? / Joanna Świercz. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 1, s. 30-32
 3. Ostatnia powtórka przed egzaminem : jak zwiększyć szansę ucznia na zdanie egzaminu? / Agata Szadowiak. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 2, s. 28-33
 4. Rozwiązywanie zadań z egzaminu ósmoklasisty z GeoGebrą / Magdalena Żołnierczyk. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 35-37
 5. Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty / Michał Kremzer. - 2020. // Matematyka. - 2020, nr 6, s. 19-20
 6. Zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty / Michał Kremzer.// Matematyka. - 2021, nr 1, s. 15-16
 7. Zadania zamknięte bez tajemnic / Magdalena Wojciechowska-Rysiawa. - 2021. // Matematyka. - 2021, nr 1, s. 5-9
Powyższe publikacje można zamówić w formie skanów lub kserokopii poprzez katalog Integro w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Czasopisma można również przeglądać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego).

Autor: Izabela Tomoń-Bąk