​Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie gościem "Poranka z TVP 3 Rzeszów"

Rzeszów

W dniu 6 listopada Pani Beata Michałuszko, Dyrektor Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie oraz Pan Seweryn Kolano, Kierownik  Biura Obsługi Informatycznej Systemu Bibliotecznego, byli gośćmi „Poranka z TVP 3 Rzeszów”. Wspólnie zaprezentowali projekt Podkarpackie E-biblioteki Pedagogiczne, realizowany w ramach osi priorytetowej II. CYFROWE PODKARPACKIE działania 2.1 Podniesienie efektywności i dostępności e-usług Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014 - 2020.

Jesteśmy drugą w Polsce biblioteką, która opracowała aplikację umożliwiającą zdalne wypożyczanie książek, zamawianie skanów i kserokopii fragmentów książek i artykułów z czasopism. Czytelnikom oferujemy ponad milion woluminów (1 200 000) w 21 agendach podkarpackich bibliotek pedagogicznych w Rzeszowie, Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu.

Zdaniem Pani Dyrektor Beaty Michałuszko, przez projekt nie zamykamy się na tradycyjnego czytelnika, ale łamiemy bariery dostępności i wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom użytkowników XXI wieku.


Autor: Beata Bałchan, zdj. TVP 3 Rzeszów