Pierwszy Dzień Kalendarzowego Lata

Rzeszów


WCAG DO PREZENTACJI:  PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWEGO LATA

Slajd 1

PIERWSZY DZIEŃ KALENDARZOWEGO LATA

Slajd 2

Tekst: 21 czerwca rozpoczyna się kalendarzowe lato. Jeden obieg Ziemi dookoła Słońca wynosi 365,25 dnia, jest to podstawowa jednostka czasu - rok. Pory roku są wynikiem nachylenia osi obrotu względem orbity. Z powodu tego nachylenia jedna z półkul Ziemi jest zwykle skierowana ku Słońcu. Otrzymuje ona więcej światła i jest dlatego cieplejsza. Co roku największe nachylenie półkuli północnej w kierunku Słońca występuje ok. 21 czerwca. Jest to letnie przesilenie na półkuli północnej, a zimowe - na południowej. W tym okresie północne obszary polarne są oświetlone przez całą dobę, a południowe pogrążone w ciemności. Natomiast 21 grudnia sytuacja się odwraca. 21 czerwca uczniowie i nauczyciele rozpoczynają również letni wypoczynek.

Slajd 3

Tekst: Terminologia, definicje rekreacji i czasu wolnego.

Słowo ,,rekreacjawywodzi się z języka łacińskiego, w którym recreatio (od recreo - ożywić, odnowić, pokrzepić, na nowo stworzyć) oznacza powrót do zdrowia, sił.

W języku angielskim słowo recreation używane było już w XVI wieku w znaczeniu mentalnej lub duchowej pociechy (The New Oxford Dictionary of English 2001, s.1552). W XVII i XVIII wieku stosowano je do określenia aktywności dostarczającej odpoczynku fizycznego i psychicznego po uciążliwej i destrukcyjnej pracy.

W Polsce termin ten pojawił się w drugiej połowie XVI wieku i oznaczał ,,przerwę w wykonywaniu jakichś obowiązków, bądź też służące odpoczynkowi zajęcia, którymi tę pauzę wypełniano. [...] Od początku zatem wiązano rekreację z czasem wolnym i wytchnieniem od obowiązków, przy czym nie oznaczała ona bynajmniej bezczynności, a właśnie specyficzną formę aktywności. “

Slajd 4

 

Tekst: Terminologia, definicje rekreacji i czasu wolnego.

Podejmowano wiele prób ścisłego zdefiniowania rekreacji i czasu wolnego. Zdaniem Richarda Krausa (2001, s.39) różne definicje rekreacji występujące w literaturze fachowej zawierają następujące elementy: aktywność (fizyczną, umysłową, społeczną i emocjonalną), dobrowolne uczestnictwo, wewnętrzną motywację uczestników oraz pożądane rezultaty uczestnictwa (przyjemność, zadowolenie, satysfakcję). O tym czy coś jest rekreacją , decyduje postawa i stan umysłu człowieka.

W piśmiennictwie polskim autorzy w definicjach rekreacji często nawiązują do koncepcji czasu wolnego (loisir) francuskiego socjologa Joffre’a Dumazediera (1962, s.26), który wymienia trzy podstawowe jego funkcje: wypoczynkową, rozrywkową i rozwojową. Maciej Demel i Włodzimierz Humen, w podręczniku Wprowadzenie do rekreacji fizycznej (1970, s.7) proponują, aby termin rekreacja określać ,,różnorakie formy aktywności, podejmowane poza obowiązkami zawodowymi, domowymi i społecznymi dla odpoczynku, rozrywki i samodoskonalenia”.

Z kolei Teresa Wolańska (1997, s.59) pojęcie to odnosi do ,,różnego rodzaju zajęć, podejmowanych w czasie wolnym, dobrowolnie, dla przyjemności, autoekspresji, formacji własnej osobowości, odnowy i pomnażania sił psychofizycznych”. Elżbieta Tarkowska (2001, s.27) uważa, że czas wolny jest kategorią historyczną, odnoszącą się do zjawisk z niezbyt odległej przeszłości, ,,związaną ze społeczeństwem przemysłowym, powstałą wraz z nim i zanikającą - czy też przekształcającą się wraz z jego przekształceniami”.

Slajd 5

Tekst: Odpoczynek - przepis doskonały.

Odpoczynek jest ważny, powinniśmy do niego poważnie podchodzić. Odpoczynek, podobnie jak sen to nie luksus. Jeśli mamy być zdrowi i szczęśliwi, musimy odpoczywać. O tym, co jest najlepszym odpoczynkiem, decydują upodobania i zainteresowania. Co zrobić, żeby odpoczynek przynosił jak najwięcej korzyści?

  1. Zadbaj o odpowiednią ilość wypoczynku.
  2. Zbierz odpowiednie składniki relaksu np. odciągnięcie myśli od codziennych trosk, odpoczynek dla ciała i umysłu, przyzwolenie na swobodne błądzenie myśli.
  3. Pozwól sobie na odpoczynek.
  4. Jeśli jesteś zestresowany, zaleć sobie piętnaście minut relaksującego zajęcia.
  5. Dopatruj się odpoczynku tam, gdzie go pozornie nie widać.
  6. Przestań wychwalać zapracowanie.
  7. Oprócz spotkań zaplanuj w kalendarzu przerwy.
  8. Wzbogać życie o małe chwile relaksu.
  9. Nie pozwól, by poszukiwanie odpoczynku wiązało się z napięciem.

Slajd 6

Tekst: Wakacje ucznia - inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Czas wolny jako środowisko życia : perspektywa pedagogiczna : wybrane problemy / Małgorzata Orłowska, Jacek Jarosław Błeszyński. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, cop. 2016.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Czas wolny małych dzieci w świecie realnym i wirtualnym / red. nauk. Aneta Jegier. Warszawa : "Difin", 2016.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Czas wolny... od nudy : zrównoważony rozwój uczniów zdolnych w ramach zajęć pozalekcyjnych / Tomasz Knopik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2014.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Czas wolny : refleksje, dylematy, perspektywy / red. Dorota Mroczkowska. - Warszawa : "Difin", 2011.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Czas wolny : przeszłość - teraźniejszość - przyszłość / red. Jadwiga Daszykowska, Roman Pelczar. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, 2009.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Dziecko a zmianowość nauki szkolnej : opieka rodzicielska, realizacja potrzeb biologicznych, obowiązków i wartość wypoczynku ucznia klasy trzeciej ze zmiany rannej lub południowej / Anna Zawadzka. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1991.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Kultura fizyczna w środowisku przyrodniczym w okresie letnim / pod red. Ryszarda Błachy i Wojciecha Bigiela. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Akademia Wychowania Fizycznego, 2005.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Młodzież w czasie wolnym : między przyjemnością a obowiązkami / red. nauk. Ewa Narkiewicz-Niedbalec, Maria Zielińska. - Toruń : "Adam Marszałek", 2011.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Slajd 7

Tekst: Wakacje ucznia - inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców.

Nauka i czas wolny uczniów szkół podstawowych i średnich / Anna Łukawska. Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 1991.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Rekreacja na wakacjach : poradnik dla wychowawców kolonijnych, rodziców, organizatorów wypoczynku letniego dzieci w wieku 7-12 lat / Jolanta Salita, Małgorzata Zawodniak. - Warszawa : "Interspar", 1998

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Pedagogiczne aspekty rekreacji, turystyki i wypoczynku dzieci i młodzieży w przedszkolu, szkole i poza szkołą : praca zbiorowa / pod red. nauk. Mirosława Kisiela. - Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2010.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Pedagogika czasu wolnego /Jan Pięta. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2004.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Teoretyczno-metodyczne podstawy warsztatu wychowawcy kolonii : scenariusze zajęć wychowawczych : programy kolonii, półkolonii, obozów, biwaków / Grażyna Gajewska, Anna Szczęsna, Elżbieta Rewińska. - Zielona Góra : "Gaja", 2008.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Turystyka wśród form czasu wolnego młodzieży szkolnej pokolenia Z / Agata Niemczyk, Renata Seweryn, Katarzyna Klimek. - Warszawa : Difin, 2020.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Bezpośrednie funkcje rekreacji / pod red. Marii Kwileckiej ; [aut. tomu i red. nauk. Zuzanna Brożek, Maria Kwilecka]. - Warszawa : "AlmaMer", 2006.

Zamów i wypożycz / Zamów skan

Slajd 8

Tekst: Wakacje ucznia – inspiracje dla nauczycieli, wychowawców i rodziców (zestawienie bibliograficzne w wyborze)

Slajd 9

Tekst: Gry i zabawy na wakacje  - zestawienie bibliograficzne gier planszowych, książek i artykułów na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Slajd 10

Tekst: Na wakacje tylko z naszym przewodnikiem (zestawienie bibliograficzne na podstawie zbiorów Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie).

Podróżuj z nami!

Autor: Halina Żyła