Plan spotkań szkoleniowo - warsztatowych na rok szkolny 2018/2019 zorganizowanych przez PBW Rzeszów - Filię w Sędziszowie Młp. wraz z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Ropczycach

Rzeszów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp. w ramach współpracy placówek serdecznie zapraszają:
 •    nauczycieli
 •    wychowawców
 •    pedagogów szkolnych

Powiatu ropczycko-sędziszowskiego na spotkania wspierające i wspomagające ich pracę w roku szkolnym 2018/2019

 1. Spotkanie – 14 listopada 2018 r.:
  Niepełnosprawność intelektualna, diagnoza i droga do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym.
 2. Spotkanie – 16 stycznia 2019 r.:
  Wczesne działania szkoły ukierunkowane do wejścia na rynek pracy.
 3. Spotkanie – 13 marca 2019 r.:
  Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole.
 4. Spotkanie – 10 kwietnia 2019 r.:
  Rozwijanie myślenia twórczego i kreatywności u dzieci i młodzieży.
Miejsce spotkania: siedziba biblioteki, ul. Fabryczna 4
Godzina: 10:00
Prosimy o potwierdzAnie uczestnictwa: tel. 17 22 18 120

Autor: Krystyna Kozdroń