Plastyczny konkurs profilaktyczny w Strzyżowie

Rzeszów

Już po raz 18 strzyżowska filia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zorganizowała plastyczny konkurs profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Temat tegorocznej edycji brzmiał: „Trzeźwość to styl życia – profilaktyczny konkurs plastyczny promujący szczęśliwe życie wolne od uzależnień”. Rozstrzygnięcie konkursu miało miejsce 10 grudnia 2020 r. Jury przyznało nagrody w kategorii klas 4 – 6 szkoły podstawowej i w kategorii szkół ponadpodstawowych.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim przygotowującym prace konkursowe oraz ich opiekunom za udział i zaangażowanie w tym przedsięwzięciu. 

Szczególne podziękowania kierujemy pod adresem fundatorów nagród: Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie i Stowarzyszenia Bezpieczny Powiat Strzyżowski. 

Autor: Magdalena Markowska (oprac. i zdjęcia)