Podpisanie listu intencyjnego dotyczącego współpracy w ramach projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”

Rzeszów

W dniu wczorajszym w siedzibie PZPW w Rzeszowie został podpisany list intencyjny dotyczący współpracy w ramach projektu pn. „RaP STEAM – robotyka i programowanie w szkołach podstawowych z terenu województwa podkarpackiego”. W podpisaniu uczestniczyli przedstawiciele Podkarpackiego Zespołu Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie, Gminy Grodzisko Dolne, Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie oraz Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. List jest następstwem rozpoczętych negocjacji pomiędzy stronami, które prowadzić będą do zawarcia umowy partnerskiej w celu realizacji projektu. Więcej na stronie i FB PZPW PCEN.
Podpisanie listu intencyjnego (pcen.pl)

Autor: PBW