Podsumowanie projektu: Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” w województwie podkarpackim

Rzeszów

Tegoroczna ogólnopolska edycja Wielkiej Ligi Czytelników była nietypowa pod wieloma względami. Nie było etapu wojewódzkiego i wielkiego finału w Katowicach, odbyły się jedynie mistrzostwa lokalne w powiatach. Z powodu stanu epidemiologicznego i związanej z tym zdalnej edukacji etap zdobywania sprawności konkursowych został wydłużony, a kolejne etapy przesunięte. Testy –  kwalifikacyjny oraz powiatowy –  przybrały formę online, bez możliwości rozgrywek drużynowych.

Komitet Organizacyjny WLC zmienił także kryteria przyznawania tytułów mistrzowskich, by w tych nietypowych i utrudnionych okolicznościach uhonorować więcej uczestników testu finałowego, stąd rekordowa liczba laureatów konkursu w tej edycji.

W bieżącym roku szkolnym do konkursu mogły przyłączyć się także przedszkolaki i uczniowie szkół specjalnych, zdobywając sprawności poprzez uzupełnianie Pamiętników Młodego Czytelnika.

Ponadto, placówki realizujące projekt Wielkiej Ligi Czytelników po raz pierwszy miały możliwość ubiegania się o przyznanie Certyfikatu WLC „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo”. Warunkiem otrzymania tego wyróżnienia było zrealizowanie zadań obowiązkowych i dodatkowych, określonych w odrębnym regulaminie, oraz przesłanie sprawozdań z realizacji projektu wraz z załącznikami na adres odpowiedniego Koordynatora Wojewódzkiego. Komitet Organizacyjny WLC upoważnił Koordynatorów Wojewódzkich do przyznawania Certyfikatów, na podstawie oceny zadań przez powołaną komisję, składającą się z przedstawicieli organizatora lokalnego oraz zaproszonych gości (ze względu na stan epidemiologiczny zrezygnowano jednak z zapraszania gości do komisji).

W czerwcu br. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Koordynator Wojewódzki WLC na Podkarpaciu – powołała specjalną komisję złożoną z pracowników biblioteki, w składzie: Izabela Tomoń-Bąk (przewodnicząca), Dorota Lichota, Małgorzata Mika-Zarębska oraz Anna Weselak. Zadaniem komisji było weryfikowanie przesłanych przez placówki sprawozdań pod kątem realizacji i dokumentacji fotograficznej 2 zadań obowiązkowych (zdobycie przez dzieci min. 50% sprawności czytelniczych z ogólnej liczby zapisanych do placówki; promocja baśni i legend) oraz 2 zadań dodatkowych promujących czytelnictwo (do wyboru z listy).

Edukacja zdalna wprowadzona w połowie marca br. utrudniła realizację niektórych zadań, mimo to uczniowie i przedszkolaki oraz ich opiekunowie wykazali się wyjątkową kreatywnością i zaangażowaniem. Niektórzy Koordynatorzy Placówek opisali dużo więcej zadań do wyboru niż wymagane w regulaminie. Na adres Koordynatora Wojewódzkiego nadesłano 36 sprawozdań, komisja przyznała 35 Certyfikatów (jedna z placówek nie spełniła warunku uzyskania 50% sprawności czytelniczych). Do sprawozdań dołączono bogatą dokumentację fotograficzną, a także – jako jedno z zadań do wyboru – piękne książki artystyczne (lub ich zdjęcia) wykonane przez dzieci, za które serdecznie dziękujemy. Część z nich została wyeksponowana w gablotach biblioteki w budynku Wypożyczalni przy ul. Gałęzowskiego 4 w Rzeszowie.

W województwie podkarpackim Certyfikat „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” otrzymały następujące placówki:

 1. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W ROPIENCE – powiat bieszczadzki
 2. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. PBA JAKUBA GLAZERA W WOLI JASIENICKIEJ – powiat brzozowski
 3. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. KRÓLOWEJ JADWIGI W DYDNI – powiat brzozowski
 4. CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY DĘBICA FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W PUSTKOWIE – powiat dębicki
 5. SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI WIELKIEJ – powiat dębicki
 6. CENTRUM KULTURY I BIBLIOTEK GMINY DĘBICA FILIA BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W STASIÓWCE – powiat dębicki
 7. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. DRA JÓZEFA JAŁOWEGO W PRZECZYCY – powiat dębicki
 8. SZKOŁA PODSTWOWA NR 8 IM. JANA PAWŁA II W DĘBICY – powiat dębicki
 9. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BOHATERÓW WRZEŚNIA 1939 W RADYMNIE – powiat jarosławski
 10. MIEJSKIE PRZEDSZKOLE NR 8 MONTESSORI W JAROSŁAWIU – powiat jarosławski
 11. FILIALNA SZKOŁA PODSTAWOWA W STARYM ŻMIGRODZIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ W NOWYM ŻMIGRODZIE – powiat jasielski
 12. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII SKŁODOWSKIEJ – CURIE W MAJDANIE KRÓLEWSKIM – powiat kolbuszowski
 13. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W KOMOROWIE – powiat kolbuszowski
 14. MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 3 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 – powiat krośnieński
 15. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W ŁĘKACH DUKIELSKICH – powiat krośnieński
 16. ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GRODZISKU DOLNYM – powiat leżajski
 17. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W ŁAŃCUCIE – powiat łańcucki
 18. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W KRACZKOWEJ – powiat łańcucki
 19. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WALERII SZALAY-GROELE W PRZECŁAWIU – powiat mielecki
 20. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. BRATA ALBERTA W STUDZIANIE – powiat przeworski
 21. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA I MARII JĘDRZEJOWSKICH W SIEDLECZCE – powiat przeworski
 22. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W ROPCZYCACH – powiat ropczycko-sędziszowski
 23. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PPŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO W GNOJNICY WOLI – powiat ropczycko-sędziszowski
 24. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. DZIAŁACZY REWOLUCYJNEGO RUCHU CHŁOPSKIEGO W KOZODRZY – powiat ropczycko-sędziszowski
 25. PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA SIÓSTR NAZARETANEK W RZESZOWIE – powiat rzeszowski
 26. SZKOŁA PODSTAWOWA W BIAŁCE – powiat rzeszowski
 27. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ W KAMIENIU PRUSINIE – powiat rzeszowski
 28. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 9 W RZESZOWIE – powiat rzeszowski
 29. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W RZESZOWIE – powiat rzeszowski
 30. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 28 W RZESZOWIE IM. PŁK. ŁUKASZA CIEPLIŃSKIEGO W RZESZOWIE – powiat rzeszowski
 31. SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KS. CZESŁAWA PRZYSTASIA W LUTORYŻU – powiat rzeszowski
 32. ZESPÓŁ SZKOLNO-PRZEDSZKOLNY NR 8 W RZESZOWIE – powiat rzeszowski
 33. SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W NIECHOBRZU – powiat rzeszowski
 34. SZKOŁA PODSTAWOWA W FALEJÓWCE – powiat sanocki
 35. ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZAKLIKOWIE – powiat stalowowolski

Wszystkie Certyfikaty zostały wysłane pocztą na adresy placówek. Gratulujemy wyróżnionym Placówkom: wszystkim osobom zaangażowanym w realizację projektu – nauczycielom, bibliotekarzom, opiekunom, rodzicom i przede wszystkim dzieciom, które wytrwale zdobywały sprawności WLC oraz uczestniczyły w rozmaitych akcjach czytelniczych inspirowanych przez szkoły, przedszkola czy biblioteki. Serdecznie dziękujemy za udział w projekcie.

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wystawy oraz prezentacji wysłanej do Komitetu Organizacyjnego, stanowiącej podsumowanie projektu w naszym województwie.

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, fotografie: Małgorzata Mika-Zarębska, Anna Weselak, prezentacja: Dorota Lichota