Podsumowanie roku szkolnego 2020/2021 – materiały dla nauczycieli i kadry zarządzającej

Rzeszów

Ostatnie dni przed wakacjami to dla nauczycieli i dyrektorów szkół czy przedszkoli czas podsumowań i analiz mijającego roku szkolnego, ewaluacja efektywności działań placówki, jak również formułowanie wniosków i wytycznych do dalszej pracy. Dyrektor placówki jako osoba sprawująca nadzór pedagogiczny jest zobowiązany do przedstawienia radzie pedagogicznej wyników i wniosków dotyczących tego nadzoru.

Bieżący rok szkolny nie należał do łatwych – edukacja w warunkach pandemii, kształcenie w trybie zdalnym, hybrydowym, a na koniec powrót do szkół – to wszystko wpłynęło na sposób organizacji i zarządzania placówką oraz realizacji podstawy programowej. Nauczanie na odległość wymagało również podniesienia kompetencji cyfrowych kadry pedagogicznej, a ponadto zwiększenia zaangażowania rodziców w proces uczenia się ich dzieci.

Poniżej prezentujemy wykaz najnowszych, tematycznych publikacji przygotowanych przez ekspertów oświatowych oraz wzorów dokumentów szkolnych dla dyrektorów placówek edukacyjnych. Nauczycielom szkół średnich oraz klas IV-VIII szkół podstawowych polecamy z kolei scenariusz zajęć podsumowujących rok szkolny.

 1. Formy podsumowania wspólnej pracy / Jarosław Kordziński // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 5, s. 14-16

 2. Formy podsumowania wspólnej pracy / Jarosław Kordziński // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2021, nr 5, s. 21-24

 3. Podsumowanie mijającego roku szkolnego w warunkach pandemii / Jan Lewandowski // Monitor Dyrektora Przedszkola. – 2021, nr 5, s. 5-11

 4. Podsumowanie mijającego roku szkolnego w warunkach pandemii / Jan Lewandowski // Monitor Dyrektora Szkoły. – 2021, nr 5, s. 10-20

 5. Podsumowanie roku szkolnego / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 61-63

 6. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 / Aneta Buczkowska // Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2021, nr 5, s. 35-41

 7. Temat: Czas podsumowań : scenariusz lekcji dla uczniów szkół średnich oraz klas IV-VIII szkół podstawowych / Małgorzata Pomianowska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 64

 8. Wyniki realizacji planu nadzoru / Bożena Barszczewska // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 6, s. 40-44

 9. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 5, s. 44-47

 10. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 : biblioteka // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 5, s. 54-55

 11. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 : bursa // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 5, s. 48-50

 12. Wzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2020/2021 : poradnia psychologiczno-pedagogiczna // Monitor Dyrektora Szkoły. - 2021, nr 5, s. 51-53

Powyższe publikacje można zamówić w formie skanów lub kserokopii poprzez katalog Integro w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Czasopisma można również przeglądać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego).

Autor: Izabela Tomoń-Bąk