Podziękowanie dla Koordynatorów Powiatowych Wielkiej Ligi Czytelników

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie jako Koordynator Wojewódzki V Ogólnopolskiego Konkursu „Wielka Liga Czytelników” składa serdeczne podziękowanie wszystkim placówkom pełniącym funkcje Koordynatorów Powiatowych w roku szkolnym 2019/2020:

  • Centrum Kultury i Bibliotek Gminy Dębica Filii Biblioteki w Pustyni – Koordynatorowi Powiatowemu w p. dębickim
  • Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krośnie wraz z Filiami w Brzozowie, Jaśle, Lesku, Sanoku i Ustrzykach Dolnych – Koordynatorom Powiatowym w p. krośnieńskim, brzozowskim, jasielskim, leskim, sanockim i bieszczadzkim
  • Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Przemyślu wraz z Filiami w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku – Koordynatorom Powiatowym w p. przemyskim, jarosławskim, lubaczowskim i przeworskim
  • Bibliotece Pedagogicznej w Tarnobrzegu wraz z Filią w Stalowej Woli – Koordynatorom Powiatowym w p. tarnobrzeskim oraz stalowowolskim i niżańskim.


PBW w Rzeszowie wraz z Filiami w Kolbuszowej, Leżajsku, Łańcucie, Mielcu, Sędziszowie Małopolskim i Strzyżowie
jednocześnie pełniły funkcje Koordynatorów Powiatowych konkursu w powiatach: rzeszowskim, kolbuszowskim, leżajskim, łańcuckim, mieleckim, ropczycko-sędziszowskim i strzyżowskim.

Dziękujemy wszystkim osobom odpowiedzialnym za koordynację konkursu w danym powiecie za zaangażowanie i współpracę przy realizacji tegorocznej edycji projektu. Dzięki naszym wspólnym działaniom placówki z całego województwa miały możliwość zgłoszenia udziału w konkursie, zapraszając dzieci i młodzież do wielkiej czytelniczej przygody. Z tej możliwości skorzystano w 18 powiatach.

Podziękowania dla wszystkich Koordynatorów Powiatowych zostały wysłane pocztą.

Na koniec trochę statystyki z woj. podkarpackiego. Rolę Koordynatorów Powiatowych pełniło w tym roku szkolnym 36 osób. Nad przebiegiem konkursu w szkołach/bibliotekach czuwało 177 Koordynatorów Placówek. Do I etapu konkursu zgłosiło się 2751 uczestników ze 119 instytucji. Certyfikat Wielkiej Ligi Czytelników „Placówka Aktywnie Promująca Czytelnictwo” uzyskało 35 placówek (więcej informacji o Certyfikacie wkrótce).

Autor: Izabela Tomoń-Bąk i Barbara Nowak
Koordynatorzy Wojewódzcy WLC / PBW
w Rzeszowie