Polecamy czasopismo…

Rzeszów

W czerwcu kończy się rok szkolny, co wiąże się z wystawianiem ocen. Pierwszy numer kwartalnika Meritum w roku 2021 zatytułowano „Nauczyciel ocenia” i w całości poświęcono ocenianiu uczniów. Nauczycielom proponujemy wybrane artykuły:

  1. Oceniam, jak to łatwo powiedzieć… / Gabriela Olszowska. // Meritum. - 2021, nr 1, s. 2-7
  2. Ocenianie w szkole – między wspieraniem a taktem pedagogicznym / Jarosław Michalski. // Meritum. - 2021, nr 1,s. 8-15
  3. 3. Poznacie po owocach, czyli ocenianie wspierające rozwój ucznia w kontekście kultury szkoły / Aleksandra Tłuściak-Deliowska, Monika Czyżewska // Meritum. - 2021, nr 1,s. 16-22
  4. Kultura oceny a rozwój ucznia. Doświadczenia budzącej się szkoły podstawowej im. bł. Celiny Borzęckiej w Krakowie / Katarzyna Cieciura // Meritum. - 2021, nr 1,s. 33- 40
  5. The Unteachables, czyli nowa generacja uczniów w systemie oświaty / Iwona Moczydłowska // Meritum. - 2021, nr 1,s. 41-50
  6. Bez ocen, czyli jak? / Wiesława Mitulska. // Meritum. - 2021, nr 1,s. 67-73
  7. Formy i sposoby ewaluacji pracy uczniów na języku polskim w szkole bez stopni / Natalia Bielawska. // Meritum. - 2021, nr 1, s. 74- 80.

Powyższe artykuły można zamówić w formie skanów lub kserokopii poprzez katalog Integro w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Z Meritum oraz innych czasopism można korzystać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego).

Autor: Renata Bąk