Polecamy czasopismo…

Rzeszów

Fizyka w Szkole to dwumiesięcznik dla nauczycieli fizyki wszystkich poziomów nauczania i w różnych typach szkół. Celem pisma jest podnoszenie umiejętności zawodowych nauczycieli, poprzez aktualizację ich wiedzy z fizyki i wiedzy dydaktycznej.
Czwarty numer dwumiesięcznika w 2021r. zatytułowano „Cząsteczka życia  - niezwykłe właściwości wody”. Woda jest najważniejszą cieczą we Wszechświecie. Jest też głównym składnikiem organizmów żywych. Fizycy i chemicy często mówią o jej niezwykłych właściwościach. Autor poświęcił jej swój artykuł, który otwiera ten numer.

Nauczycielom polecamy również wybrane artykuły z w/w czasopisma:

 1. Biofizyka a niezwykłe właściwości wody / Tomasz Kubiak. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 4-11
 2. Ciekłe kryształy : niezwykły stan materii / Kamila Nowicka. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 12-15
 3. Teoria chaosu / Cyprian Sobczak. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 16-21
 4. Osłony w ochronie radiologicznej / Wioletta Monika Dynkowska. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 22-25
 5. 100 rocznica przyznania Nagrody Nobla Einsteinowi za interpretację efektu fotoelektrycznego zewnętrznego / Kazimierz Mikulski. – 2021.// Fizyka w Szkole. – 2021, nr, s. 26-29
 6. Kształcenie językowe na lekcjach fizyki / Arleta Biegańska. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 30-32
 7. Isaak Newton (1642/43-1727) : na ramionach olbrzymów / Tadeusz Wibig. – 2021.// Fizyka w Szkole. – 2021, nr 4, s. 32-35
 8. Co w fizyce piszczy? - // Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 35
 9. O prędkości / Jerzy Kuczyński. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 36-39
 10. Zastosowanie teorii równoważnego źródła SEM do obliczania złożonych obwodów elektrycznych / Czesław Surowiec. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 40-43
 11. Kompendium astronomiczne : wybrane pojęcia i zagadnienia – cz. 4, Wybrane pojęcia i zagadnienia / Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski. - 2021.// Fizyka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 44-47
 12. Częściowe zaćmienie słońca – 10.06.2021 – astronomiczne wydarzenie czerwca / Marcin Wesołowski, Piotr Gronkowski. – 2021.// Fizyka w Szkole. – 2021, nr 4, s. 48-50

Powyższe artykuły można zamówić w formie skanów lub kserokopii, przez katalog INTEGRO w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie.

Z czasopisma Fizyka w Szkole   można korzystać na miejscu w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego).

 

Autor: Alina Daniel