Polskie drogi do niepodległości

Rzeszów

W celu upamiętnienia 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w dniu 14 listopada br. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie odbyła się lekcja historyczna pt.: Polskie drogi do niepodległości.  Uczestniczyli w niej uczniowie Zespołu Szkół nr 2 w Rzeszowie. Lekcję przeprowadził Pan Maciej Rędziniak, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Rzeszowie.
W ten sposób wpisalismy się w kalendarz obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Dla uczestników przygotowano:

  1. Okolicznościowy gadżety papieroplastyczny: biało-czerwone kotyliony.
  2. Pełny wykaz literatury z omawianego tematu  dostępnej w zbiorach Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie w formie zestawienia bibliograficznego.
  3. Wystawę okolicznościową związaną z tematem lekcji historycznej „Stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę” – z literatury dostępnej w zbiorach PBW  Rzeszowie.

Autor: Alina Daniel