Przed egzaminami zewnętrznymi – jak wspierać uczniów w tym trudnym czasie?

Rzeszów

W maju tegorocznych maturzystów i ósmoklasistów czekają ważne egzaminy, które, z uwagi na szczególną sytuację w edukacji związaną z pandemią, odbędą się na specjalnych warunkach. Te trudne i obciążające psychicznie okoliczności stanowią wyzwanie zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli.

Nauczycielom i dyrektorom szkół polecamy najnowsze  artykuły opisujące wprowadzone zmiany organizacyjne oraz materiały pomocnicze podpowiadające, jak wspierać uczniów w okresie przedegzaminacyjnym:

  1. Matura w formule 2021 / Wioletta Kozak. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 70-74
  2. Ostatnia powtórka przed egzaminem : jak zwiększyć szansę ucznia na zdanie egzaminu? / Agata Szadowiak. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 2, s. 28-33
  3. Przygotowanie do egzaminów w warunkach pandemicznych - jak wspierać w tym uczniów? / Agnieszka Ludorowska. - 2021.// Głos Pedagogiczny. - 2021, nr 123, s. 36-40
  4. Rocznik (nie)stracony / Joanna Ługowska. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 75-78
  5. Temat: Jak przygotować się do egzaminu i poradzić sobie ze stresem? : scenariusz lekcji dla klas VIII i maturalnych / Małgorzata Pomianowska. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 80-82
  6. Temat: Jak zaplanować czas do egzaminu? : scenariusz lekcji dla klas VIII i maturalnych / Anna Klimowicz. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 83-85
  7. Zmieniony egzamin ósmoklasisty / Maria Romanowska. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 66-69

Powyższe publikacje można zamówić w formie skanów lub kserokopii poprzez katalog Integro
w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Czasopisma można również przeglądać na miejscu
w Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 (z dostępem do punktu kserograficznego).

Autor: Izabela Tomoń-Bąk