Relacja z przebiegu etapu powiatowego Wielkiej Ligi Czytelników w Rzeszowie

Rzeszów

28 lutego 2019 r. odbył się etap powiatowy IV Ogólnopolskiego Konkursu Wielka Liga Czytelników. Uczniowie szkół podstawowych w różnych częściach kraju wzięli udział w rozgrywkach drużynowych, rozwiązując test odpowiedni dla swojej kategorii wiekowej. Młodsze dzieci z kl. 1-4 odpowiadały na pytania związane z książką J. Bednarek „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)". Starsi uczniowie z kl. 5-8 natomiast zmierzyli się z pytaniami dotyczącymi utworu Z. Nienackiego "Pan samochodzik i niesamowity dwór”. W teście wystąpiły 3 rodzaje pytań: jednokrotnej odpowiedzi, dwukrotnej odpowiedzi oraz prawda/fałsz lub tak/nie. Uczestnicy musieli wykazać się niebywałą znajomością treści ww. książek, bowiem pytania były bardzo szczegółowe. Do półfinału wojewódzkiego awansuje jedna drużyna z każdej kategorii, która w drugim etapie uzyska najlepszy wynik z testu (min. 120 punktów/150).

W województwie podkarpackim zawody czytelnicze o tytuł Mistrza Powiatu rozegrały się w 18 powiatach. W Rzeszowie do testu przystąpiło 61 uczniów, reprezentujących 15 szkół:

 1. Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Nazaretanek w Rzeszowie
 2. Społeczna Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie
 3. Szkoła Podstawowa im. ks. Czesława Przystasia w Lutoryżu
 4. Szkoła Podstawowa im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
 5. Szkoła Podstawowa Nr 1 w Rzeszowie
 6. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Królowej Jadwigi w Niechobrzu
 7. Szkoła Podstawowa Nr 2 w Rzeszowie
 8. Szkoła Podstawowa Nr 25 im. Prymasa Tysiąclecia w Rzeszowie
 9. Szkoła Podstawowa Nr 28 im. płk. Łukasza Cieplińskiego w Rzeszowie
 10. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Rzeszowie
 11. Szkoła Podstawowa Nr 6 w Rzeszowie
 12. Szkoła Podstawowa Nr 9 w Rzeszowie
 13. Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 w Rzeszowie
 14. Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 5 - Szkoła Podstawowa nr 23 w Rzeszowie
 15. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Krasnem

14 drużyn z kl. 1-4 (41 osób) rozwiązywało test w sali Czytelni PBW w Rzeszowie przy ul. Towarnickiego 3, a 11 drużyn z kl. 5-8 (20 osób) – w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego (ul. Towarnickiego 3A). Nad przebiegiem II etapu czuwała Komisja Konkursowa w składzie:

 1. Izabela Tomoń-Bąk – koordynator powiatowy i wojewódzki (przewodnicząca)
 2. Barbara Nowak – koordynator powiatowy i wojewódzki
 3. Dorota Lichota – koordynator wojewódzki
 4. Bożena Osetkowska-Zajdel
 5. Joanna Kawiorska.

Etap powiatowy przebiegł bez zakłóceń, a większość drużyn oddała formularze testowe przed upływem wyznaczonego czasu (60 minut). W czasie gdy uczniowie rozwiązywali testy, nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z ofertą e-usług PBW w Rzeszowie.

Po zakończeniu testu i poczęstunku odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów i podziękowań. Dyrektor PBW w Rzeszowie Pani Beata Michałuszko pogratulowała uczestnikom wiedzy oraz zaangażowania i skierowała wyrazy uznania dla nauczycieli przygotowujących uczniów do konkursu. Wszyscy uczestnicy etapu powiatowego otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz okolicznościowe zakładki do książek, a koordynatorzy szkolno-biblioteczni podziękowania, które wręczała Pani Dyrektor. Ponadto, na ręce koordynatorów I etapu zostały przekazane książki do reprezentowanych przez nich placówek, które mają trafić do bibliotek szkolnych. Książki Waldemara Cichonia podarowało bibliotece, pełniącej funkcję Koordynatora Wojewódzkiego, Wydawnictwo Żwakowskie.

Patronat medialny nad etapem powiatowym w Rzeszowie objęło Radio Via. Poniżej link do artykułu i audycji rejestrującej wydarzenie.

https://radiovia.com.pl/aktualnosci/mali-milosnicy-ksiazek-sprawdzali-swoja-wiedze

Autor: Izabela Tomoń-Bąk, Barbara Nowak, Fot. Dorota Lichota i Barbara Nowak