"Rok dla Niepodległej" - spotkanie patriotyczno-historyczne

Rzeszów

W jubileuszowym roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 04 grudnia 2018 r. - stu uczniów z sędziszowskich szkół średnich: Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Technicznych -  wzięło udział w spotkaniu pt.: „Od Kościuszki do Paderewskiego. Polskie drogi do Niepodległości”. Zajęcia edukacyjne przeprowadził Pan Maciej Rędziniak;  pracownik  Instytutu Pamięci Narodowej – Oddział w Rzeszowie. Prowadzący podzielił się ze słuchaczami wiedzą na temat życia i działalności osób, które dzięki swojej wielkiej mądrości i determinacji w decydujący sposób przyczyniły się do odzyskania niepodległości przez Polskę. Rozpoczął od ukazania tragedii narodowej jaką były 3 rozbiory Polski. Podkreślił ważność Konstytucji 3 Maja dla naszego państwa, a następnie przedstawił rys historyczny walk o niepodległość Polski; powstania: kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe. Barwnie opowiedział o walkach ,,Orląt Lwowskich”,  pokazał ogromny patriotyzm ojców wolności takich jak; Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Józef Haller. Mówił o wielkich  zasługach naszych przodków. To oni, dzięki własnemu wysiłkowi i poczuciu patriotyzmu, wywalczyli nam niepodległość. Ten piękny i wartościowy wykład był bardzo ciekawą lekcją historii, wychowania i patriotyzmu.

Korzystając z możliwości goszczenia tak dużej grupy młodzieży, pracownicy biblioteki pedagogicznej mieli możliwość przedstawienia im informacji o e-usługach - najnowszej ofercie Biblioteki Pedagogicznej. ​

Autor: Małgorzata Malik, Anna Kucharska, Zdjęcia: Małgorzata Malik