Rok Edukacji Ekonomicznej 2024

RzeszówWCAG do prezentacji: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 

Slajd 1.
Tekst: Rok Edukacji Ekonomicznej 2024 

Slajd 2.
Prezentuje fotografię Władysława Grabskiego.
Źródło

Tekst:  «Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego»
Władysław Grabski

Slajd 3.
Prezentuje fotografię Monety o nominale 10 złotych z 1925 roku (awers)
Źródło obrazu

Tekst: Senat postanowił ustanowić rok 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej, widząc istotną rolę, jaką pełni edukacja z zakresu wiedzy ekonomicznej zarówno w codziennym życiu Polek i Polaków, jak i w szerokim ujęciu – w wymiarze efektywnego rozwoju państwa i wzmacniania jego potencjału gospodarczego. Senatorowie chcą w ten sposób docenić poczynione na przestrzeni ostatnich 100 lat wysiłki tysięcy osób i instytucji zaangażowanych w popularyzowanie i przekazywanie tej, jakże ważnej, wiedzy. „Kierując się słowami Władysława Grabskiego: «Edukacja ekonomiczna stanowi fundament dobrobytu narodowego i osobistego», chcemy wzmocnić dążenia świata ekonomii i edukacji do podmiotowej obecności edukacji ekonomicznej w polskim życiu społecznym, gospodarczym i politycznym” – napisali w uchwale.

Slajd 4.
Prezentuje fotografię Banku Polskiego.
Źródło

Tekst: Przypominają, że w 2024 r. przypada rocznica 100-lecia: reform gospodarczych Władysława Grabskiego, powstania polskiego złotego, utworzenia Banku Polskiego i Banku Gospodarstwa Krajowego, wydania książki Janusza Korczaka „Bankructwo Małego Dżeka” – jednej z najważniejszych książek w zakresie praktycznej i powszechnej edukacji ekonomicznej, jaką napisano w Polsce. W ocenie senatorów ustanowienie roku 2024 Rokiem Edukacji Ekonomicznej będzie zarówno możliwością przypomnienia znaczenia wszystkich tych wydarzeń w historii odradzającego się państwa polskiego, jak też pokazania znaczenia edukacji ekonomicznej we współczesnym świecie.
Źródło cytowanego tekstu

Slajd 5.
Tekst: Edukacja ekonomiczna dzieci i młodzieży (bibliografia w wyborze 2010-2024)  

Autor: Renata Bąk  Bożena Osetkowska-Zajdel