Rozpoczęcie I etapu Wielkiej Ligi Czytelników

Rzeszów

Dzisiaj rozpoczął się pierwszy etap (szkolno-biblioteczny) ogólnopolskiego konkursu Wielka Liga Czytelników (IV edycja). Przypominamy, że Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie pełni funkcję Koordynatora Wojewódzkiego tego projektu i jednocześnie rolę Koordynatora Powiatowego w powiecie rzeszowskim. W realizację przedsięwzięcia na Podkarpaciu włączyły się także biblioteki pedagogiczne w Krośnie, Przemyślu i Tarnobrzegu (wraz z filiami), które pełnią funkcje Koordynatorów Powiatowych.

Do 30 listopada br. Koordynatorzy Powiatowi będą przyjmować zgłoszenia Koordynatorów Szkolnych/Bibliotecznych do realizacji konkursu. Wykaz wszystkich koordynatorów oraz adresy, na które należy przesyłać zgłoszenia z danego powiatu podamy wkrótce.

I etap potrwa do 31 stycznia 2019 r. W tym czasie uczniowie będą zdobywać 6 sprawności czytelniczych, rozwiązując w domu testy z pytaniami do treści książek wybranych z konkursowej listy lektur. Uczniowie z kompletem zdobytych sprawności przystąpią do testu kwalifikacyjnego w szkole lub bibliotece. Maksymalnie 3 najlepszych uczniów w każdej kategorii (klasy 1-4 i 5-8) awansuje do kolejnego etapu (powiatowego).

Plakat dla uczestników Wielkiej Ligi Czytelników

Więcej informacji o konkursie na stronie https://wielka-liga.pl/

Autor: Izabela Tomoń-Bąk