Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

Rzeszów

W dniu 12 grudnia 2019 r w strzyżowskiej filii PBW w Rzeszowie miało miejsce rozdanie nagród w konkursie profilaktycznym na plakat i ulotkę informacyjną pt. „Trzeźwość to odpowiedzialność: za siebie, za rodzinę, za Ojczyznę”. Nagrody ufundowali: Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie i Stowarzyszenie Bezpieczny Powiat Strzyżowski, które było również współorganizatorem konkursu.

W konkursie wzięło udział 46 uczniów ze Szkół Podstawowych we Frysztaku, Godowej, Gliniku Zaborowskim, Grodzisku, nr 1 w Strzyżowie, Wiśniowej, nr 1 i nr 2 w Wysokiej Strzyżowskiej oraz ze szkół ponadpodstawowych: Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie i Zespołu Szkół w Czudcu.

Organizatorzy wyrażają wdzięczność wszystkim przygotowującym prace konkursowe oraz ich opiekunom za udział i zaangażowanie w tym przedsięwzięciu. 

Autor: Magdalena Markowska