Rozstrzygnięcie konkursu profilaktycznego

Rzeszów

Kolejną edycję konkursu profilaktycznego organizowanego przez strzyżowską filię Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie zatytułowano „Wychować człowieka mądrego – odpowiedzialność, miłość, przyjaźń jako wartości w kształtowaniu postaw”. Uczestnikom konkursu – uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych zaproponowano trzy kategorie, w których mogli realizować swoje artystyczne pomysły. Były to:  1. krótki film, prezentacja multimedialna, 2. utwór literacki: opowiadanie, wiersz, scenka rodzajowa, 3. praca plastyczna wykonana techniką dowolną, a w jej ramach plakat lub ulotka informacyjna.

Uczestnicy przygotowali prace we wszystkich zaproponowanych przez organizatora kategoriach, a jury przyznało nagrody ufundowane przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Strzyżowie, za co serdecznie dziękujemy.

Autor: Magdalena Markowska