Rozstrzygnięcie Konkursu pt.: “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowieść” zorganizowanego z okazji Jubileuszu 75-lecia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie

Rzeszów

Z przyjemnością informujemy, że Konkurs pt.: “Ekslibris -”M”iniaturowa graficzna opowieść” został rozstrzygnięty. 

Komisja Konkursowa, która zebrała się 09.12.2020 r.  pod przewodnictwem Joanny Kawiorskiej, po dokonaniu analizy zgodności prac konkursowych z kryteriami przyjętymi w Regulaminie Konkursu, wyłoniła zwycięzcę.

Zaszczytne pierwsze miejsce w kategorii „Uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)” otrzymała praca konkursowa nr 10, której autorką jest Joanna Gromek, uczennica Szkoły Podstawowej w Białce.

W kategorii „Uczniów szkół średnich (klasy I-IV)” Komisja nie przyznała nagrody. Z tego względu, zgodnie z art. 2. § 7. Regulaminu Konkursu, w następującym brzmieniu: „Komisja Konkursowa może dokonać innego podziału nagród”, Komisja zdecydowała o przyznaniu dodatkowego wyróżnienia w kategorii „Uczniów szkół podstawowych (klasy IV-VIII)”.

W związku z tym pierwsze wyróżnienie przyznano pracy konkursowej nr 1,  której autorem jest Wiktor Jagusiak, uczeń Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.

Natomiast drugie wyróżnienie otrzymała praca konkursowa nr 5, której autorką jest Milena Jamróz, uczennica Szkoły Podstawowej w Białce.

Dziękujemy wszystkim, którzy podjęli wyzwanie i wzięli udział w Konkursie.

Zwycięzcom gratulujemy i zachęcamy do uczestnictwa w kolejnych konkursach organizowanych przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie.

Szczególne podziękowania za trud, opiekę i nadzór merytoryczny nad laureatami Konkursu składamy Pani Annie Kowal i Pani Małgorzacie Kusz, będących nauczycielkami w Szkole Podstawowej w Białce oraz Pani Annie Podrazie, nauczycielce ze Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Borowej.

Autor: PBW