Spotkanie Sieci nauczycieli bibliotekarzy powiatu mieleckiego

Rzeszów

Rozpoczęliśmy spotkania Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy powiatu mieleckiego w roku szkolnym 2019/2020. Pierwsze odbyło się 13 listopada 2019 r. w czytelni Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie Filia w Mielcu.

Podczas spotkania nauczyciele bibliotekarze zapoznali się z ofertą Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie. W oparciu o prezentacje, dyskusje i wymianę doświadczeń generowano pomysły na promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Nauczyciele dyskutowali również nad tematyką kolejnych spotkań i wspólnych działań w Sieci współpracy i samokształcenia. Dowiedzieli się, że w bieżącym roku szkolnym realizowana będzie Wielka Liga Czytelników – Filia w Mielcu będzie powiatowym koordynatorem tych działań.

Nauczyciele zapoznali się z bogatą literaturą dotyczącą wychowania przez czytanie dostępną w zbiorach Filii w Mielcu. Wszyscy aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, dzieląc się swoimi uwagami i doświadczeniami. Zaplanowano wspólny projekt dla szkół podstawowych związany z uczestnictwem w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa. W spotkaniu wzięło udział 29 nauczycieli bibliotekarzy wszystkich poziomów edukacyjnych z Mielca i powiatu mieleckiego.

Autor: Tekst: Józefa Krasoń, zdjęcia: Elżbieta Minorczyk