Spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy

Rzeszów

W środę 23 października w strzyżowskiej filii PBW w Rzeszowie odbyło się inauguracyjne spotkanie Sieci współpracy i samokształcenia bibliotekarzy w roku szkolnym 2019/20. Było ono okazją do wymiany doświadczeń w pracy bibliotekarzy w różnych typach szkół, rozmowy o blaskach i cieniach propagowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Uczestniczki spotkania zostały przeszkolone z możliwości korzystania z e-usług podkarpackich bibliotek pedagogicznych. Wiedza ta została już praktycznie wykorzystana w zamawianiu skanów materiałów do konkursów kuratoryjnych.

Kolejną część spotkania poświęcono prezentacji  i mówieniu publikacji pomocnych w pracy biblioteki szkolnej do wykorzystania na zajęciach czytelniczych.

Autor: Magdalena Markowska, zdjęcia: Magdalena Markowska