Style uczenia się

Rzeszów

W dniu 5 kwietnia 2019 r. pracownicy Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie wraz z dyrektor Beatą Michałuszko wzięli udział w Wiosennych Spotkaniach Edukacyjnych „PCENowisko”. Zajęcia przygotowane przez PBW  w Rzeszowie dla uczniów szkół średnich odbyły się w czwartym dniu Wiosennych Spotkań Edukacyjnych, trwających w dniach 2-5 kwietnia 2019 r. w Ośrodku Edukacji Nauczycieli i Pracowników Administracji Samorządowej w Czudcu.

W pierwszej części spotkania, przybyli do Czudca uczniowie wysłuchali wykładu z prezentacją multimedialną, przygotowanego przez Danutę Kolek, kierownika łańcuckiej filii PBW w Rzeszowie. Celem zajęć było zapoznanie słuchaczy ze sposobami efektywnego uczenia się i zapamiętywania informacji. Wykład obejmował omówienie zasad funkcjonowania mózgu i procesów pamięciowych, charakterystykę stylów uczenia się, rozpoznanie stylów uczenia się i różnych typów inteligencji oraz zapoznanie się z wybranymi technikami uczenia się m.in. mapy myśli, akronimy i akrostychy.

W drugiej części spotkania dyrektor Beata Michałuszko zapoznała młodzież z nowo wprowadzonymi  e-usługami: „Podkarpackie e-biblioteki pedagogiczne”.


Autor: Danuta Kolek