Warsztaty: „Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów"

Rzeszów

Nauczyciele bibliotekarze byli uczestnikami warsztatów zorganizowanych w środę 24 października 2018 r. przez Pedagogiczną Bibliotekę Wojewódzką w Rzeszowie – Filia w  Mielcu we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Mielcu. W czytelni biblioteki, panie: psycholog Aleksandra Narowska-Bryła i pedagog Gerta Fijołek z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mielcu, przeprowadziły szkolenie na temat: „Rozwijanie potencjalnych możliwości i mocnych stron uczniów".
Prowadzące szkolenie mówiły, jak rozpoznawać indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży. Przedstawiły materiały umożliwiające rozwijanie mocnych stron uczniów. Uczestnicy warsztatów otrzymali przykładowe testy i ćwiczyli odkrywanie zasobów. Uzupełnieniem szkolenia była wystawa książek związanych z rozwijaniem możliwości i talentów uczniów. Warsztaty były inspiracją dla nauczycieli bibliotekarzy do wykorzystania poznanych form w swojej pracy.

Autor: Józefa Krasoń, Fot.: Elżbieta Minorczyk​