Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno - zawodowych​

Rzeszów

Podjęcie decyzji dotyczącej zawodu jest jednym z trudniejszych wyborów, przed jakim staje dzisiejsza młodzież. Dynamiczne i ciągłe zmiany na rynku pracy wymuszają zdobywanie wiedzy nie tylko o zawodach i szkołach, ale  również przygotowania uczniów do świadomego podejmowania decyzji edukacyjno-zawodowych wykorzystując swój osobisty potencjał.

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, a tym samym realizując jeden z priorytetów oświatowych 16 stycznia 2019 r. w sędziszowskiej Filii PBW Rzeszów odbyło się spotkanie pt.: „Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno–zawodowych”. Wzięli w nim udział nauczyciele, wychowawcy i pedagodzy szkół powiatu ropczycko-sędziszowskiego. Ekspertami w tym temacie byli:
  • Arkadiusz Nepelski – trener i doradca zawodowy
  • Urszula Kuś – nauczyciel przedmiotów zawodowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno–Wychowawczym w Ropczycach
  • Aldona Żaba – psycholog i doradca zawodowy z Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Ropczycach
Uczestnicy dowiedzieli się jak pomóc uczniom odpowiedzieć na pytania: W jakiej pracy  w przyszłości najlepiej się odnajdę? Jak wybrać najlepszą dla siebie szkołę i co zrobić, by nie żałować swojej decyzji?
Zapoznali się również z przygotowaną do tematu literaturą, a także z nową ofertą e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych.

Autor: Anna Kucharska, Małgorzata Malik