Zaproszenie

Rzeszów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach, Specjalny Ośrodek Szkolno–Wychowawczy w Ropczycach, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp. w ramach współpracy placówek serdecznie zapraszają:
 • nauczycieli
 • wychowawców
 • pedagogów szkolnych
Powiatu ropczycko-sędziszowskiego na spotkania wspierające i wspomagające ich  pracę w roku szkolnym 2018/2019

16 styczeń 2018 r.
 
Zaproszeni eksperci:
 1. Arkadiusz Nepelski – trener, doradca zawodowy
  “Wspieranie ucznia w wyborach edukacyjno–zawodowych”
 2. Urszula Kuś – nauczyciel przedmiotów zawodowych w SOSW w Ropczycach
  “Przygotowanie zawodowe uczniów z niepełnosprawnością”
 3. Aldona Żaba – psycholog, doradca zawodowy
  “Rola poradni w wyborze zawodu”
Miejsce spotkania: siedziba biblioteki, ul. Fabryczna 4
Godzina: 10:00
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa tel 17 22 18 120

Autor: Krystyna Kozdroń