Zaproszenie

Rzeszów

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Ropczycach oraz Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie – Filia w Sędziszowie Młp.
w ramach współpracy placówek, serdecznie zapraszają:
  • nauczycieli
  • wychowawców
  • pedagogów szkolnych
Powiatu ropczycko-sędziszowskiego na spotkania wspierające i wspomagające ich pracę w roku szkolnym 2018/2019
 
3 Spotkanie – 13 marca 2019 r.: Przeciwdziałanie przemocy i dyskryminacji w szkole
 
Zaproszeni Eksperci:
  • Psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Ropczycach – Anna Głodek
  • Z-ca Komendanta Policji w Sędziszowie Młp. - nadkom. Józef Woźny
Miejsce spotkania: siedziba biblioteki, ul. Fabryczna 4, godzina: 10:00
 
Prosimy o potwierdzanie uczestnictwa tel 17 22 18 120

Autor: Krystyna Kozdroń