Zaproszenie na bezpłatne szkolenie „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”

Rzeszów

Szanowni Państwo,
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.
 
Zapraszamy na bezpłatne szkolenie „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”.
Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego.
 


Do zobaczenia!
 
Pakiet dokumentów rekrutacyjnych:

Autor: PBW