Zaproszenie na szkolenia nauczycieli - wychowawców, pedagogów, psychologów i terapeutów, bibliotekarzy

Rzeszów

Zapraszamy na szkolenia-warsztaty z wyszukiwania informacji w katalogach bibliotecznych. 
W II semestrze roku szkolnego 2018/2019 Wypożyczalnia PBW w Rzeszowie proponuje szkolenia "Biblioteka jeszcze bliżej Ciebie, biblioteka dla każdego" dla: 

 • nauczycieli - wychowawców - 27.03.2019
 • psychologów i terapeutów - 03.04.2019
 • bibliotekarzy - 10.04.2019
 • pedagogów - 24.04.2019


W programie szkolenia:

 • Jest taka biblioteka… (mini-wykład) Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie i jej znacząca rola wśród innych bibliotek miasta
 • Biblioteka XXI wieku (prezentacja portali i katalogu INTEGRO z pozycji zalogowanego czytelnika)
 • Biblioteka w sieci PODKARPACKICH BIBLIOTEK PEDAGOGICZNYCH - prezentacja multiportalu
 • Nowa wersja strony PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ W RZESZOWIE z zakładką e-usługi
 • Możliwości katalogu bibliotecznego INTEGRO
 • Darmowa aplikacja mobilna

Zajęcia rozpoczynają się o godzinie 13.00 (istnieje jednak możliwość umówienia się na inną godzinę i inny dzień)
 
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie działa w oparciu o Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych. Regulamin umożliwia korzystanie z usług Biblioteki praktycznie każdemu zainteresowanemu, co w połączeniu z  uniwersalnością księgozbioru stanowi o powszechności dostępu do jej zbiorów i usług. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie jest równocześnie biblioteką specjalistyczną – dla nauczycieli i studentów kierunków pedagogicznych przygotowujących się do zawodu nauczyciela; biblioteką o unikatowym księgozbiorze. Unikatowość to przede wszystkim rozbudowany dział 37 (wg UKD), tj.: Oświata. Wychowanie. Szkolnictwo (opracowania związane z pedagogiką i dydaktyką ogólną i szczegółową).
Nauczycielom i studentom oferujemy:

 • literaturę fachową, pozwalającą poszerzyć wiedzę merytoryczną z nauczanych czy studiowanych przedmiotów,
 • materiały dydaktyczne (książki i filmy) do pracy z dziećmi i młodzieżą dla nauczycieli - wychowawców.


Jednocześnie, w tej samej bibliotece możecie Państwo wypożyczyć literatury piękną, w tym najcenniejsze pozycje z literatury współczesnej oraz  filmy.
W zabytkowym budynku mieści się biblioteka oferująca nowoczesne usługi.
 

Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się:
Wypożyczalnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie
35-074 Rzeszów, ul. Gałęzowskiego 4
tel. (17) 862-04-73
e-mail: wyprz@pbw.org.pl

Nauczyciele mogą też przyjść na szkolenia z wyszukiwania informacji z uczniami klas, których są opiekunami.
ZAPRASZAMY!

Autor: Jolanta Krzosa, projekt folderu: Dorota Lichota