Zaproszenie na warsztaty dziennikarskie online

Rzeszów

Zapraszamy chętnych nauczycieli, opiekunów gazetek szkolnych na warsztaty dziennikarskie.

Warsztaty dziennikarskie – gazetka szkolna i nie tylko

Temat: „Media – jak współpracować, aby chcieli o nas mówić”

Treści:

  1. Wprowadzenie w zawód dziennikarza, odpowiedzialność za słowo, rodzaje gatunków dziennikarskich, co powinna zawierać gazetka szkolna, jak ją tworzyć.
  2. Etapy pracy nad informacją prasową, warsztaty - ocenianie przykładów pod względem poprawności, pisanie informacji prasowej.
  3. Zasady współpracy z mediami, media społecznościowe.

Termin: 3 grudnia (2 godz.), 10 grudnia (2 godz.), 17 grudnia (2 godz.) – łącznie 6 godzin dydaktycznych (17.30-19.00)

Prowadząca: Izabela Fac 

Historyk, dziennikarz, doktor nauk społecznych, doświadczenie w zakresie: wolontariatu, współpracownik Tygodnika „Niedziela”, od 2004 r. współpracownik radia VIA, członek zespołu ds. mediów Akcji Katolickiej Diecezji Rzeszowskiej, redaktor diecezjalnego biuletynu AK „TAK”-u, współzałożyciel i członek Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Młodzieży Polskiej, współzałożyciel Centrum Wolontariatu w Rzeszowie, członek Podkarpackiego Związku Piłsudczyków, Związku Strzeleckiego „Strzelec”, członek Stowarzyszenia Miłośników Wilna, Pełnomocnik Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia, członek Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Zgłoszenia na warsztaty:
Beata Bałchan
e-mail: Beata.Balchan@pbw.org.pl
tel. 17 853 62 23 wewn. 25

Autor: Beata Bałchan