„Zdalnie odważni – cyfrowo pewni”

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie przy Podkarpackim Zespole Placówek Wojewódzkich w Rzeszowie od dnia 1 stycznia 2022 r. realizuje przedsięwzięcie grantowe pn. „Zdalnie odważni – cyfrowo pewni” w ramach Projektu pn.: „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”, opracowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, II Oś Priorytetowa: Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.10: Wysoka jakość systemu oświaty.

Cel projektu: Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia udzielonego nauczycielom prowadzącym zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych

  • Czas trwania projektu: od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r.
  • Wartość projektu: 45 596,30 zł
  • Wkład Unii Europejskiej: 38 428,56 zł
  • Udział w szkoleniu jest bezpłatny

Autor: PBW