Ze zbiorów chronionych Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie…

Rzeszów

„Książka, to cudo promieniste, to złota iskierka, to okruch serca, to promień wieczystego słońca, co świeci na drodze we wieczność. Ona jest z nami, kiedy jest smutno, i śmieje się razem z nami…”

To początek felietonu Kornela Makuszyńskiego, rozpoczynającego książkę „Jak młodzież naszą zachęcić do czytania?”, wydaną we Lwowie w 1932 roku przez Książnicę Atlas.
Jej autorem jest Juljusz Ippoldt (pisownia oryginalna). Z książki można się dowiedzieć jak niemal 100 lat temu upowszechniano czytelnictwo.

Książkę można zamówić w formie skanów poprzez katalog Integro w ramach oferty e-usług PBW w Rzeszowie. Zapraszamy do Czytelni Czasopism i Zbiorów Chronionych przy ul. prof. Stanisława Pigonia 8 w godz. 9:00-15:00.

Autor: Renata Bąk