40 rocznica wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową [Mielec]

Rzeszów

16 października przypada 40-ta rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie Filia w Mielcu przygotowała wystawę Jan Paweł II w zbiorach biblioteki.

Wystawa od dnia 8 października do 8 listopada 2018 r.

Autor: Józefa Krasoń