"E-usługi Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych w praktyce"

Rzeszów

Spotkanie warsztatowe "Jak praktycznie korzystać z e-usług Podkarpackich Bibliotek Pedagogicznych" dla nauczycieli z Zespołu Szkół Specjalnych im. UNICEF w Rzeszowie.

Autor: Renata Kozłowska