IV Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników

Rzeszów

IV Ogólnopolski Konkurs Wielka Liga Czytelników
Rozpoczęcie I etapu konkursu (szkolno-bibliotecznego):
- przyjmowanie zgłoszeń przez Koordynatorów Powiatowych,
- zdobywanie sprawności czytelniczych
Więcej informacji:
Wielka Liga Czytelników

Autor: Izabela Tomoń-Bąk