„Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, droga do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym, organizacja kształcenia i współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie” [Sędziszów Małopolski]

Rzeszów

„Niepełnosprawność intelektualna - diagnoza, droga do uzyskania orzeczenia o kształceniu specjalnym, organizacja kształcenia i współpraca z rodzicami dzieci niepełnosprawnych intelektualnie”. Warsztaty dla wychowawców, nauczycieli i pedagogów.

Autor: Krystyna Kozdroń