Spotkania z Mistrzem

Rzeszów

Spotkanie z profesorem Kazimierzem Ożogiem.

21 marca 2019 r., czytelnia Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Rzeszowie.

Autor: Paweł Guzek