Wczesne działania szkoły ukierunkowujące na rynek pracy [Sędziszów Młp.]

Rzeszów

Wczesne działania szkoły ukierunkowujące na rynek pracy.
PPP/PBW –dla nauczycieli i wychowawców powiatu, godz. 10:00

Autor: Krystyna Kozdroń