10 grudnia - Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Tarnobrzeg


10 grudnia na całym świecie obchodzony jest Dzień Praw Człowieka. Święto to ustanowione zostało przez Zgromadzenie Ogólne ONZ  w rocznicę podpisania Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w 1948 roku.
Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka, to przede wszystkim święto osób, zaangażowanych w działania na rzecz poszanowania praw i wolności człowieka. Historia pokazuje, jak wiele osób, z różnych kontynentów i kultur, wkładało wysiłek w walkę o prawa człowieka. Wiele z tych osób doznało z tego powodu prześladowań, skazywanych było na długoletnie wyroki więzienia lub nawet karę śmierci. Obchody Międzynarodowego Dnia Praw Człowieka są okazją do uczczenia ich odwagi i osiągnięć, ale także zwrócenia uwagi na współczesne wyzwania w obszarze praw człowieka.

Każdy z nas może podjąć działania, by prawa człowieka były lepiej przestrzegane, by to, co dzieje się w naszym najbliższym otoczeniu budowało świat, w którym wszyscy chcielibyśmy żyć.
 Oto kilka prosty kroków:
1.  Nie bądź obojętny
2.  Otwórz się na świat
3.  Wspieraj niezależne media
4.  Działaj lokalnie
5.  Bądź solidarny
6.  Zanim wyrzucisz – daj drugie życie
7.  Dbaj o język, którego używasz
8.  Nie bój się pytać.
 
Dla uczczenia tego Dnia polecamy literaturę na temat "praw człowieka"

Autor: BP Tarnobrzeg