100. Rocznica Bitwy Warszawskiej 1920 roku

Tarnobrzeg


Bitwa Warszawska zwana „Cudem nad Wisłą” - zwycięskie starcie zbrojne w sierpniu 1920 r. pomiędzy Rosją Radziecką i Polską.


Bitwa Warszawska została uznana przez brytyjskiego polityka - Edgara Vincenta D’Abernona za 18. przełomową bitwę w dziejach świata. Zwycięstwo nad Armią Czerwoną nie tylko obroniło polską niezależność, ale powstrzymało rozprzestrzenienie się rewolucji bolszewickiej na całą Europę.

Polecamy ekspozycję zbiorów na temat "Bitwy Warszawskiej" i zestawienie bibliograficzne.

Autor: BP Tarnobrzeg