190. ROCZNICA WYBUCHU POWSTANIA LISTOPADOWEGO

Tarnobrzeg

„O luba Polsko! krwią zbroczona niwo!
Los zajrzał twoim wawrzynom,
Ale im więcej jesteś nieszczęśliwą,
Tymeś droższą twoim synom… „ (J. U. Niemcewicz)

W tym roku obchodzimy 190. rocznicę wybuchu Powstania listopadowego.

Powstanie listopadowe, wojna polsko-rosyjska 1830–1831 – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, które wybuchło w nocy z 29 na 30 listopada 1830 roku, a zakończyło się 21 października 1831 roku. Zasięgiem swoim objęło Królestwo Polskie i część ziem zabranych.

Dla upamietnienia tego wydarzenia polecamy:

Autor: BP Tarnobrzeg