2022 - Rok Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich w Tarnobrzegu

Tarnobrzeg

Rok 2022 jest w Tarnobrzegu Rokiem Walerii i Jana Feliksa Tarnowskich.
Tak zdecydowała podczas ostatniej w 2021 roku sesji Rada Miasta: „Z uwagi na szczególne zasługi dla kultury narodowej i naszego miasta oraz z racji zbliżających się rocznic, będzie to godnym uczczeniem pamięci tych wybitnych przedstawicieli rodziny Tarnowskich oraz należytym dopełnieniem faktu nabycia przez samorząd Tarnobrzega Kolekcji Dzikowskiej” – napisano w uzasadnieniu uchwały.
 
Waleria ze Stroynowskich Tarnowska i jej mąż, Jan Feliks Tarnowski byli twórcami Kolekcji Dzikowskiej. Zapisali się w historii zarówno Tarnobrzega, jak i całej Polski. Jan Feliks był m.in. ministrem w czasach Księstwa Warszawskiego, Królestwa Polskiego i w okresie powstania listopadowego. Był też bibliofilem i kolekcjonerem sztuki. Dzięki jego staraniom ocalało wiele bezcennych zabytków polskiego piśmiennictwa.

Jego żona, Waleria, również pasjonowała się kulturą i sztuką. Nie tylko kolekcjonowała dzieła sztuki, ale też sama tworzyła, głównie wysoko oceniane miniatury. Małżeństwo stworzyło w Dzikowie ośrodek przyciągający wielu luminarzy kultury i sztuki. W 2022 roku przypada 240 rocznica urodzin Walerii i 180 rocznica śmierci Jana Feliksa.

Zob. zestawienie bibliograficzne Ród Tarnowskich w dziejach Tarnobrzega

Autor: BP Tarnobrzeg