228. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Tarnobrzeg

"Patriotyzm to żywe poczucie zbiorowej odpowiedzialności." (Richard Aldington)


Konstytucja 3 maja – to Ustawa Rządowa  uchwalona w 1791 roku  będąca ukoronowaniem Sejmu Czteroletniego, miała wprowadzić gruntowne reformy ustrojowe w Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz uleczyć chory system polityczny i zapobiec dalszemu rozkładowi państwa.  Powszechnie przyjmuje się, że Konstytucja 3 maja była pierwszą w Europie i drugą na świecie (po konstytucji amerykańskiej z 1787 r.), nowoczesną, spisaną konstytucją.

Autor: BP Tarnobrzeg