25 września - Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy

Tarnobrzeg

Dzień Migranta i Uchodźcy odbywać się będzie w tym roku pod hasłem: „Budować przyszłość z migrantami i uchodźcami”, które zarazem jest tytułem Orędzia Ojca Świętego na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy.

Migranci i uchodźcy to duża część społeczeństwa w każdym kraju. Uciekają ze swojego kraju z powodu wojen, biedy, terroru czy braku możliwości rozwoju. 
W Polsce największa ilość migrantów pochodzi z Ukrainy, na drugim miejscu są Białorusini. Pomimo tego, że otrzymują pomoc i wsparcie, ich sytuacja często jest ciężka zarówno pod względem ekonomicznym jak i psychologicznym.


Autor: BP Tarnobrzeg