40.rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce

Tarnobrzeg

Wyrwij murom zęby krat
Zerwij kajdany, połam bat
A mury runą, runą, runą
I pogrzebią stary świat!”
                     Jacek Kaczmarski

13 grudnia, mija 40 lat od wprowadzenia, tragicznego w skutkach dla Polaków, stanu wojennego. Rocznica ta jest jedną z dat historycznych, o której zawsze trzeba przypominać. W niedzielę 13 grudnia 1981 r. o godz. 6 rano Polskie Radio nadało wystąpienie gen. Wojciecha Jaruzelskiego, w którym informował on Polaków o ukonstytuowaniu się Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego (WRON) i wprowadzeniu na mocy dekretu Rady Państwa stanu wojennego na terenie całego kraju.
Władze PRL usprawiedliwiały wprowadzenie stanu wojennego, możliwym najazdem Układu Warszawskiego na polską ziemię. Aby nie powtórzyć praskiej rzezi z 1968 r., wprowadzono w Polsce stan wyjątkowy, który jednak pochłonął podobną ilość ofiar (ponad 100 osób).

Zachęcamy do zapoznania się z literaturą na ten temat dostępną w Bibliotece Pedagogicznej "Polski gen wolności"

Autor: BP Tarnobrzeg